Wat is ambulante handel? 

Je verricht ambulante handel wanneer je producten of diensten wil verkopen buiten de vestigingen van je onderneming. Deze adressen staan bij elk ondernemingsnummer geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen. In zulke gevallen moet je als ondernemer over een machtiging ambulante activiteiten (leurkaart) beschikken. Ambulante handel kan plaatsvinden op de openbare en private markten, op de openbare weg, het openbaar domein, bij de koper thuis, op evenementen, commerciële parkings en private plaatsen gelegen langs de openbare weg. 

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels die we in een volgend hoofdstuk ook nog zo uitgebreid mogelijk proberen te omschrijven.

Wanneer je als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B) heb je geen leurkaart nodig. Ook wanneer je je diensten bekend gaat maken op specifieke (vak)beurzen, is de leurkaart niet van toepassing. 

Hoe vraag je de machtiging aan?  

De machtiging dien je aan te vragen bij een ondernemingsloket naar keuze . Er zijn drie soorten leurkaarten: 

Een leurkaart als werkgever kost € 150. Een hulpleurkaart voor een medewerker (aangestelde A en B) is € 100 en een hulpleurkaart aangestelde B met beperkte duur € 50. Het gaat om een leurkaart in de vorm van een plastic badge met een QR code. 

In Vlaanderen zijn de leurkaarten slechts geldig indien de wettelijk voorziene bijhorende documenten in orde zijn: een identiteitsbewijs, een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden. Bij verkoop van voeding is er ook een erkenning of toelating nodig van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen  (FAVV).  

In principe is een leurkaart geldig op het volledige Belgisch grondgebied. Je dient echter wel steeds het plaatselijk gemeentelijk reglement na te leven, onder meer inzake indiening van een kandidatuur, toewijzing en inname van een standplaats, specialisatie en technische vereisten van een standplaats en het standgeld. 

Meer informatie

Wet 25 juni 1993

KB 24 september 2006

Erkende ondernemingsloketten

De organisatie van ambulanten handel voor lokale besturen

 

 

terug