HOOFD

 

Embleem N.V.M.V. email embleem N.V.M.V.

 

e-mail: info@nationalevrijemarktkramersvereniging.be

 

 

BESTUUR LID WORDEN wetgeving

 

een professioneel en zakelijk dienstverlenende vereniging waar

ondersteunend, ledengericht, ondernemend en bewust gewerkt wordt

 

Persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u bezwaar maakt over eventuele persoonlijke inbreuken dan kan u steeds ons hierover informeren via secretariaat@nationalevrijemarktkramersvereniging.be. Foto's, teksten of gegevens worden dan zo snel mogelijk aangepast of verwijderd.

agentschap ondernemen